Tại thời điểm này, các Từ điển Anh - Phần Lan có một số 20,283 từ trong anh cũng như 114,965 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 2,584,122 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 13,696 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Anh - Phần Lan, Anh, Phần Lan, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Anh, dịch vụ Anh-Phần Lan, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi englantisuomi.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
5.1059 / 0.2879 (20)
Quay lại đầu trang