20,283 բառեր. 114,965 Թարգմանություններ է.
2,584,122 բառերը / արտահայտությունները, 13,696 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Ֆիններեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է englantisuomi.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
3.1745 / 0.1665 (20)
Վերադառնալ սկիզբ